Dirgelion Elenydd

Nodweddion hanesyddol yn cuddio yn y tirwedd o’n cwmpas

Dirgelion Elenydd: Lluest Abercaethon

Ydy’r fferm adfeiliedig hon ger Rhaeadr yn dal cyfrinach sy’n 4,000 mlwydd oed?

Mae Jenny Hall a Paul Sambrook o Trysor, Ymgynghoriaeth Archeolegol a Threftadaeth, yn rhannu’r canlyniadau o ymchwiliad i Garnedd Cylch sy’n bosibl yn dyddio o Oes yr Efydd ac wedi’i leoli yn nyffryn Clettwr ger Craig Goch.

Dirgelion Elenydd: Maenhir

Beth all chwedlau lleol a mapiau hynafol ddysgu i ni am y maen dirgel hwn?

Mae Jenny Hall a Paul Sambrook o Trysor, Ymgynghoriaeth Archeolegol a Threftadaeth, yn rhannu’r canlyniadau o ymchwiliad i Faenhir, cofadail sy’n bosibl yn neolithig yng Nghwm Elan.

Dirgelion Elenydd: Carn Ricet

Faint ydych chi’n gwybod am gwningaroedd cwningod canoloesol, archaeoleg Fictorianadd, a’r gweunydd porffor?

Ymunwch a Paul a Jenny o Trysor, Ymgynghoriaeth Archeolegol a Threftadaeth, wrth iddyn nhw ymchwilio carnedd o Oes yr Efydd a gwrthgloddiau eraill ger Cwmystwyth a Phont ar Elan gan ddefnyddio mapiau hanesyddol o’r ardal a thechnegau delweddaeth blaengar.

Gyda diolch i Stephanie Kruse, Swyddog Treftadaeth Ddiwylliannol yn Elan Links.

 

Hawlfraint Trysor 2021.