Gweithdai Fideo

Rydym wrth ein boddau i allu dod â gweithgareddau ar-lein trwy garedigrwydd ein hartistiaid talentog lleol.  Os ydych yn cymryd rhan ar un o’r rhain rhowch wybod i ni, hoffwn eu gweld!

Mae rhain ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd, ond rydym wrthi’n gweithio ar greu isdeitlau Cymraeg.

Ewch i Fideo:

Pypedwaith Plastig gyda Jo Munton!

#CaradArtistOfTheMonth mis Gorffennaf, gyda’r anghymarol Jo Munton o Vabagoni Puppets, sy’n rhoi arddangosiad brwd o bypedau anhygoel sydd wedi’u huwchgylchu o blastig.  O ddiddordeb i unrhyw un sydd eisiau gweld y potensial mewn pethau a fyddai’n cael eu diystyru fel arfer, grym creadigol yng ngwyneb distryw byd-eang, a’r llawenydd pur o blastig!

Mynnwch gipolwg ar ei gwefan!

 

 

Peintio Blodau yn Hamddenol gyda Jill Crowther!

Mae’r arlunydd lled leol, #CaradArtistOfTheMonth ar gyfer mis Mehefin, Jill Crowther, wedi gwneud fideo ymlaciol o beintio blodau – beth am gasglu blodau a’u paentio ar y cyd â hi wrth iddi ddefnyddio paentiau, inciau a gel addurniedig i greu gellysg mynegiannol, breuddwydiol.  Dull didaro i waith gorffenedig, ymlaciol.

Mynnwch gipolwg ar ei gwefan!

Paentiadau Natur gyda Lucy Burden!

Mae’r arlunydd lleol Lucy Burden, #CaradArtistOfTheMonth mis Mai 2021, yn mynd â ni ar daith i ddarganfod ysbrydoliaeth o’r wlad o’n cwmpas.  Dilynwch hi ar ei thaith gerdded i weld pa dechnegau mae hi’n defnyddio i wneud ei gweithiau celf nodedig.

Mynnwch gipolwg ar ei gwefan!

Cardiau Post Clwtwaith Papur gyda Jane Titley!

#CaradArtistOfTheMonth am fis Ebrill 2021, mae’r Jane Titley llawen yn dangos i ni dechneg wych ar gyfer gwneud cardiau post allan o brintiau a phaentiadau wedi’u hysbrydoli gan natur a deunydd wedi’i ail gylchu.  Mynnwch gipolwg ar ei gwefan!

Mynnwch gipolwg ar ei gwefan! 

Darluniau Lliniarol i’ch Ysbrydoli gyda Meltem Arikan!

Arlunydd lleol, dramodydd, nofelydd, bardd ac anghydffurfiwr gwleidyddol, mae Meltem Arikan, #CaradArtistOfTheMonth am fi Mawrth 2021, wedi gwneud gweithdy rhyfeddol ar ddarluniau myfyriol, ysbrydoledig – wedi’i gynllunio er mwyn eich canoli ar yr hyn sydd angen arnoch a’ch ysbrydoli i’w wireddu.

Mynnwch gipolwg ar ei gwefan! 

Gwneud Mandalas gyda Jane Mason!

Artist lleol ac un o rymoedd natur, mae Jane Mason #CaradArtistOfTheMonth am fis Chwefror 2021, yn ein harwain trwy dechnegau i ddatblygu ein mandalas hyfryd ein hunain.

Mynnwch gipolwg ar ei gwefan! 

Gwallgofrwydd Madarch! Printiau Sborau Artistig

Ambell i awgrym a gwybodaeth sylfaenol ar sut i greu print sborau madarch hyfryd!

Monoprintio gyda JELI!

Dysgwch sut i greu monoprintiau syml a hwylus HEB offer – dim ond paent, rholer (neu frwsh!) a phecyn o JELI!